UNITY – Bonfire Cacao & Singing Circle

UNITY - Bonfire Cacao & Singing circle

Systrar, bröder, familj & alla ni som hittar hit för första gången

~ Varmt välkomna ~

(English below)

Välkomna till en läkande kväll med kakao sång cirkel & eldceremoni, där vi kommer samman i shamansk anda, samhörighet, kärlek och bjuder in hösten tillsammans. Du väljer om du vill vara med och sjunga, eller om du bara vill njuta av en kopp kakao, gemenskap & värmen från elden.

🍂 Delningscirkel
🍂 Andningsövningar & rörelse
🍂 Kakao ceremoni
🍂 Örtmagi
🍂 Sång cirkel

Klä dig varmt, ta gärna med dig dig ett instrument om du har det, snacks/frukt att dela med resten av gruppen i en potluck, sittunderlag & en flaska vatten.

Cermoniell kakao är en varm, mjuk & hjärtaktiverande dryck som besitter läkande egenskaper, både andligt & fysiskt. En riktig hjärtöppnare med rötter i Sydamerika. Förutom kakaos andliga gåvor är hon också super näringsrik. Kakao innehåller också en av de högsta källorna till magnesium i naturen, full av antioxidanter, kalcium, zink, koppar och selen. "The foods of the god".

Vår intention är att samlas i glädje, gemenskap, kärlek och lämna plats för läkning och omfamning samt njuta av naturens, eldens, kakaons och sångens läkande krafter. Inga förkunskaper krävs, ni är alla välkomna precis som ni är och vi guidar er igenom kvällen.

✨️ Kort info om era guider

Yasmin är praktiserande shaman, healer, ceremonialist & plantmedicin facilitator.

Nathalie är praktiserande shaman, völva & häxa med passion för att skapa magi & läkning med örter & oljor.

Sebastian är qiqong lärare, coach & breathwork facilitator.

Plats & datum : Tantolunden (pin skickas)
Den 2 oktober klockan 17-20
Begränsade antal platser så skicka ett meddelande till 0769256032 för att anmäla dig
Energiutbyte : 350kr
Vi ser så framemot att få möta er runt elden. ❤️
-
Sisters, brothers, family & all of you who find here for the first time

~ Warm welcome ~

Welcome to a healing evening with cacao song circle & fire ceremony, where we come together in shamanic a spirit, unity, love and invite autumn together.
Your choice if you want to join in and sing, or if you just want to enjoy a cup of cacao,
fellowship & the warmth of the fire. 🔥

🍂 Sharing circle
🍂 Breathing exercises & movement
🍂 Cacao ceremony
🍂 Herbal magic
🍂 Song circle

Dress warmly, feel free to bring an instrument if you have one, snacks/fruit to share with the rest of the group in a potluck, something to sit on & a bottle of water.

Cermonial cacao is a warm, soft & heart-activating drink that has healing properties, both spiritually & physically. A real heart opener with roots in South America. In addition to cacao's spiritual gifts, she is also super nutritious. Cacao also contains one of the highest sources of magnesium in nature, full of antioxidants, calcium, zinc, copper and selenium. "The foods of the god".

Our intention is to gather in joy, community, love and leave room for healing and embrace & enjoy the healing powers of nature, fire, cacao and singing. No prior knowledge is required, you are all welcome just as you are and we will guide you through the evening.
✨️
Short info about your guides

Yasmin is a practicing shaman, healer, ceremonialist & plant medicine facilitator.

Nathalie is a practicing shaman, völva & witch with a passion for creating magic & healing with herbs & oils.

Sebastian is a qiqong teacher, coach & breathwork facilitator.

Place & date : Tantolunden (pin sent) On October 2 at 5-8 p.m
Limited number of spots so send us a messege +769256032 to sign up
Energy exchange: SEK 350
We look forward to meeting you around the fire. ❤️

Date

2/10/2022

Website

https://www.facebook.com/Unfoldfromwithin/

Reviews

Submit a Review

Send reply to a review

Yasmin Massihiolzakerini

Send listing report

This is private and won't be shared with the owner.

Your report sucessfully send

Appointments

 

 / 

Sign in

Send Message

My favorites

Application Form

Claim Business

Share