Reiki healing

Reiki är en holistisk behandlingsmetod, som är djupt avslappnande och har hälsosamma effekter både vad gäller det fysiska, mentala & andliga planet och är personligt utvecklande.

Reiki frigör blockeringar i livsenergins flöde och känslor kommer upp till ytan för att läkas, vilket ger ny energi i livet.
Terapeuten fungerar som en kanal för energin, där energin automatiskt går dit den bäst behövs.
Vi börjar med ett inledande samtal om vad klienten önskar få hjälp med. Under själva reikibehandlingen, så ligger klienten på en massagebänk, fullt påklädd under en filt där reikiterapeuten håller varierande, stilla handpositioner på kroppen eller i auran/energikroppen. Sessionen avslutas med ett samtal där klienten och terapeuten går igenom upplevelser under behandlingen.

Website

https://www.bokadirekt.se/places/salong-polish-perfect-26697

Reviews

Submit a Review

Send reply to a review

Send listing report

This is private and won't be shared with the owner.

Your report sucessfully send

Appointments

 

 / 

Sign in

Send Message

My favorites

Application Form

Claim Business

Share